Wijzigingen in KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement per 1 oktober 2014

Bij aanvang van het nieuwe wedstrijdseizoen worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Schiet- en Wedstrijdreglement die met ingang van 1 oktober 2014 van kracht zijn. 

DEEL VI – PISTOOL

Zoals eerder dit jaar al aangekondigd, wordt vanaf 1 oktober de nieuwe discipline Service Pistol (groot en klein kaliber) ingevoerd, waardoor in deel VI (Pistool) enkele artikelen zijn gewijzigd of toegevoegd: in hoofdstuk 3 (Banen en schijven.), 4 (Wapens, uitrusting en munitie), 6 (Schiet- en wedstrijdregels), 8 (Storingen), 11.1 en 12.2 en 12.3.

In deel VI zijn verder onlangs ook wijzigingen aangebracht in de artikelen 4.2.2, 6.14, 6.14.1 en in hoofdstuk 17 (Wedstrijden en klasseringen) artikelen 17.1 tot en met 17.7.1.

DEEL I – ALGEMENE BEPALINGEN

In deel I is een nieuw artikel (6.5) toegevoegd waarin wordt bepaald dat voor die disciplines waarvoor reglementair een Finale wordt gehouden, de LTC’s bij Nederlandse Kampioenschappen mogen besluiten om geen Finale te houden wanneer het aantal deelnemers aan deze NK’s per categorie 4 of minder bedraagt; in dat geval is de einduitslag van de serie bepalend.

Vervallen is de tekst uit artikel 15.15 (deel I) dat voor die disciplines waarvoor AK’s worden gehouden, deelname aan die AK’s verplicht is indien de schutter wil deelnemen aan een DK.

In artikel 21.2.6 is het maximaal aantal overig wedstrijden dat per wedstrijdseizoen voor ranking moet worden aangewezen is verhoogd van 16 naar 20.

DEEL II – LUCHTGEWEER

Artikel 11.4 inzake de schotwaardering op hele punten en de bepaling van finaleplaatsen door het aantal inner-tens is vervallen.

Verder is artikel 15.6 gewijzigd in 15.7 en is de N-klasse (Nieuwelingenklasse) daarin gewijzigd in: de laagste klasse in de categorie waarin nieuwe schutters uitkomen.

De overige delen van het Schiet- en Wedstrijdreglement zijn niet gewijzigd. In de reglementen zoals gepubliceerd op de KNSA-website (Statuten en Reglementen > SWR) en ook in het KNSA-vademecum 2014 zijn alle wijzigingen per 1 oktober 2014 verwerkt.

 

Bron: KNSA

OK

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Klik op "OK" om het gebruik van cookies te accepteren.