Vuurwapenbezitter krijgt verplichte screening

Nederlandse wapenbezitters krijgen mogelijk vanaf volgend jaar een verplichte screening. Ze moeten meewerken aan een psychologisch onderzoek om te onderzoeken of er een “verhoogd risico” is op misbruik van wapens. Ook moet een aanvraag voor een wapen voortaan persoonlijk worden ingediend. De vergunningaanvrager moet verder zelf thuis zijn als de opslag van de wapens gecontroleerd wordt. De zwaardere screening van wapenbezitters staat in een wetsvoorstel dat minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “We willen zo’n triest incident als in Alphen aan den Rijn voorkomen”, aldus Opstelten in het NOS Radio 1-Journaal. 

“Het schietincident toonde aan dat ook iemand die op legale wijze in het bezit is gekomen van een wapen of munitie door omstandigheden soms toch een risico kan vormen – voor zichzelf en voor anderen”, aldus Opstelten. Hij vindt dat privébezit van vuurwapens en munitie geen gevaar mag opleveren voor de samenleving. De zwaardere screening geldt niet alleen voor nieuwe aanvragen, maar ook voor de bestaande groep wapenbezitters. In Nederland hebben ongeveer 70.000 mensen een particulier wapenverlof of jachtakte. Samen bezitten ze 168.000 wapens.

Een saillant detail is dat de hoeveelheid incidenten binnen de schietsport in de afgelopen honderd jaar op één hand te tellen zijn, terwijl het illegale wapenbezit in Nederland een veel groter probleem vormt, met inmiddels wekelijks wel een schietpartij of afrekening in het criminele milieu (zo’n 150 tot 200 geweldsdelicten jaarlijks waarbij illegale vuurwapens gebruikt zijn). Het blijft dan ook vreemd dat Opstelten de druk op de schietsport community blijft leggen, terwijl het echte probleem in het illegale circuit zit, en de politie die schutter van het drama in Alphen aan de Rijn nooit een vergunning had mogen verstrekken op basis van zijn (bij de politie bekende) verleden.

Het is goed dat de minister een koppeling met de Wet BOPZ aankondigt, zodat aan diegenen waarbij een gedwongen opname in een psychiatrische inrichting heeft plaatsgevonden, het vuurwapenverlof niet wordt verleend, dan wel dit wordt ingetrokken.  De KNSA vindt echter de maatregel om de huidige verlofhouders alsnog de verzwaarde procedure c.q. screening te laten doorlopen niet nodig. “Huidige verlofhouders zijn al jarenlang onderworpen aan een streng regime van monitoring en jaarlijkse controles, zodat een extra procedure niet nodig is en uitsluitend voor nieuwe gevallen zou moeten plaatsvinden”, aldus de KNSA.

Opstelten deed in oktober 2012 ook al een dergelijk voorstel. In de loop van 2015 zal er een definitieve klap gegeven worden op dit wetsvoorstel.

Update: N.a.v. dit artikel is er vrij snel contact opgenomen door de NOS voor het maken van een reportage over dit onderwerp bij ons op onze vereniging. De uitzending is hier te bekijken: http://www.npo.nl/nos-op-3/25-11-2014/POW_00723309

 

 

OK

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Klik op "OK" om het gebruik van cookies te accepteren.